Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Turniej z okazji Dnia Kobiet 11.03.2023

Treść

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH 

Z OKAZJI DNIA KOBIET

         

Cel turnieju:

Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,

Podnoszenie sprawności fizycznej,

Integracja społeczna,

Rywalizacja w duchu fair play.

Organizator:

Restauracja „ Pod Kasztanami” oraz Lodziarnia „ Magdalenka” 

Miejsce i termin:

Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,

11 marca (sobota) 2023r. godz. 10:00.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą brać udział 6- osobowe zespoły mieszane ( 2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,

W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.

Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

Wiek zawodników 18+ kobiety , 20+ mężczyźni, istnieje możliwość odstępstwa od reguły  max. dla  1 zawodnika po wcześniejszej konsultacji z organizatorem (zawodnik musi być pełnoletni),

Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 663768742 lub osobiście  u  pana Wojciecha Dominika,

Termin zgłoszeń mija 9 marca 2022r. (czwartek),

Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 40 zł od zawodnika,

Każdy zawodnik na granicy limitu wiekowego powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datę  urodzenia, W razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu. 

W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.

Ograniczona liczba miejsc  do 12 zespołów.

Aby turniej mógł się odbyć, musi być zgłoszonych do rozgrywek minimum  6 zespołów !!!

System rozgrywek:

Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,

W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

Ustalenia organizacyjne:

Organizator  będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem       zawodów,

Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,

Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone,

Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych  w celach marketingowych.

Nagrody:

Za zajęcie  miejsc od 1-3 drużyna otrzyma niespodziankę,

Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

Obowiązki drużyn i zawodników:

Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,

Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów:

 tel. 663768742.

 

Pliki do pobrania

Regulamin 14.86 KB
287149