Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Mikołajkowy turniej w piłce siatkowej 11 grudnia 2022

Mikołajkowy turniej w piłce siatkowej 11 grudnia 2022

Treść

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, Dariusza Chorużyka, który odbędzie się już 11 grudnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Piwnicznej-Zdrój.

 

REGULAMIN TURNIEJU

Turniej mikołajkowy drużyn mieszanych o puchar Pana Dariusza Chorużyka Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

I. CEL

  • popularyzacja siatkówki jako jednej z form rekreacji fizycznej,
  • promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku,
  • popularyzowanie idei „fair play” w sporcie,
  • integracja pomiędzy mieszkańcami Miasta Gminy Piwniczna Zdrój, oraz turystami,
  • promocja Miast i Gminy Piwniczna Zdrój jako miasta sprzyjającemu uprawianiu sportu,

II. ORGANIZATOR

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju

III. PATRONAT:

Pan Dariusz Chorużyk –Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

IV. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 11.12.2022 r.  

Godzina Rozpoczęcia: 9:00

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Piwnicznej-Zdroju, ul. Krynicka 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Turniej ma formułę OPEN (drużyny mieszane - kobiety i mężczyźni) nie ma określonego minimalnego ani maksymalnego wieku uczestników. Drużyna może liczyć minimum 6 osób (4+2) maksymalnie 10 osób. W meczu na parkiecie jednocześnie przebywa 6 osób z każdej drużyny w tym co najmniej  2 kobiety. Zmiany mogą odbywać się bez limitu. W przypadku zawodników niepełnoletnich – muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w turnieju oraz przebywać pod opieką osoby dorosłej. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mogą posiadać żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, co potwierdzają poprzez wypełnienie oświadczenia oraz muszą oświadczyć że biorą udział a własne ryzyko. Bez wypełnienia w/w oświadczeń zawodnicy nie będą dopuszczeni do udziału turnieju. 

VI. ZGŁOSZENIA:

W terminie do 07.12.2022r.

Wstępne zgłoszenia drużyn oraz informacje pod nr telefonu: 792966180

Po uzyskaniu telefonicznej akceptacji należy dokonać zgłoszenia drużyny emaliowo (email: kdns@interia.eu ), z podanym imieniem i nazwiskiem kapitana wraz nr kontaktowym, oraz załączyć potwierdzenie opłaty wpisowego.

VII. WPISOWE:

Koszt wpisowego od drużyny- 240 zŁ płatne do dnia 07.12.2022 r. na rachunek bankowy organizatora.

Nr Rachunku bankowego do wpłaty wpisowego:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój,

64 8813 0004 2001 0000 1179 0001

………………………………………………………………………………………………………………………………….

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

Turniej odbędzie się zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkówkę PZPS. Mecze będą sędziowane przez wykwalifikowanych sędziów.

Systemem rozgrywek będzie dobrany do ilości drużyn.

Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju tj. o godzinie 8.30 ( wtedy zostanie przeprowadzona rozgrzewka).

IX. NAGRODY

Dla każdej drużyny pamiątkowy dyplom dla najlepszej drużyn przewidziany puchar, oraz upominki.

X. WYŻYWIENIE I NAPOJE

Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz wodę dla drużyny.

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem - w każdej sprawie

dotyczącej interpretacji przepisów decydujący głos ma organizator.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych

w zgłoszeniu, w tym w oświadczeniu o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w rozgrywkach turniejowych.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub

zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

305700