Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdrój

Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dorosłych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdrój

Treść

NIEPODLEGŁOŚCIOWY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH

O PUCHAR BURMISTRZA

MIASTA I GMINY PIWNICZNEJ – ZDRÓJ  

1. Cel turnieju:

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play

2. Organizator:

 • BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNEJ – ZDROJU

3. Miejsce i termin:

 • Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,
 • 06 listopada (sobota) 2021r. godz. 10:00.

4. Uczestnictwo:

 • W turnieju mogą brać udział 6- osobowe zespoły mieszane ( 2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety , 25+ mężczyźni,
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996lub osobiście u pana Wojciecha Dominika
 • Termin zgłoszeń mija 04 listopada 2021r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 30 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datęurodzenia, W razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.
 • Ograniczona liczba miejsc

5. System rozgrywek:

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,

6. Ustalenia organizacyjne:

 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone,
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danychw celach marketingowych.
 • Za zajęciemiejsc od 1-3 drużyna otrzyma puchar,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

7. Obowiązki drużyn i zawodników:

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

8. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów: tel. 608 427 996

Pliki do pobrania

Regulamin zawodów 13.9 KB
305700