Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

„Wielki Powrót" Turniej Piłki Siatkowej Dorosłych o niespodziankę „Bocianów”

„Wielki Powrót

Treść

„Wielki Powrót"

Turniej Piłki Siatkowej Dorosłych

 o niespodziankę „Bocianów”

 

1. Cel turnieju

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play.

2. Organizator

 • Drużyna "Bociany"

3. Miejsce i termin

 • Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,

           27 czerwca (sobota) 2020 r.  -  godz. 9:00.

 

4. Uczestnictwo:

 • W turnieju mogą brać udział 6-osobowe zespoły mieszane (2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety , 25+ mężczyźni,
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996 lub osobiście u pana Wojciecha Dominika
 • Termin zgłoszeń mija 25 czerwca 2020r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datęurodzenia, w razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.
 • W turnieju może wziąć udział ograniczona liczba drużyn.

5. System rozgrywek

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

6. Ustalenia organizacyjne

 • Organizator  będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem       zawodów,
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych

7. Nagrody

 • Za zajęcie 1, 2 oraz 3 miejsca przewidziana niespodzianka,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

8. Obowiązki drużyn i zawodników

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

9. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów;

 tel. 608 427 996.

 • Bezpośrednio po zakończeniu turnieju organizator zaprasza zawodników na wspólnego grilla, który odbędzie się na polu namiotowym (obok mostu garbatego). Organizator zapewnia kiełbasę, chleb, ketchup, musztardę ….
308690