Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIWNICZNA–ZDRÓJ

WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIWNICZNA–ZDRÓJ

Treść

WALENTYNKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIWNICZNA – ZDRÓJ

        

1. Cel turnieju:

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play.

 

2. Organizator:

 • BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA – ZDRÓJ.

 

3. Miejsce i termin:

 • Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,

           15 luty (sobota) 2020r. godz. 9:00.

 

4. Uczestnictwo:

 • W turnieju mogą brać udział 6- osobowe zespoły mieszane ( 2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety , 25+ mężczyźni,
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996lub osobiście u pana Wojciecha Dominika
 • Termin zgłoszeń mija 13 lutego 2020r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datęurodzenia, W razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.

 

5. System rozgrywek:

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,

 

 

6. Ustalenia organizacyjne:

 • Organizator będzie czuwał nad własciwą organizacją oraz przebiegiem zawodów,
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone,
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danychw celach marketingowych.

 

7. Nagrody:

 • Za zajęciemiejsca 1 drużyna otrzyma walentynkowy tort,miejsca 2-3 niespodziankę,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

 

8. Obowiązki drużyn i zawodników:

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

 

9. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów;

 tel. 608 427 996.

 

308689