Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Turniej piłki siatkowej dorosłych o Puchar Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju z okazji 11 listopada

Turniej piłki siatkowej dorosłych o Puchar Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju z okazji 11 listopada

Treść

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DOROSŁYCH

O PUCHAR  MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

im. DANUTY SZAFLARSKIEJ  W PIWNICZNEJ – ZDROJU

Z OKAZJI 11 LISTOPADA

 

        

1. Cel turnieju

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play.

2. Miejsce i termin

 • Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,
 • 09 listopada (sobota) 2019r. godz. 9:00.

3. Uczestnictwo

 • W turnieju mogą wziąć udział 6 - osobowe zespoły mieszane ( 2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety , 25+ mężczyźni,
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996 lub osobiście u pana Wojciecha Dominika
 • Termin zgłoszeń mija 07 listopada 2019r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datę urodzenia. W razie podejrzenia o nieprzepisowy wiek zawodnik będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.

4. System rozgrywek

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,

5. Ustalenia organizacyjne

 • Organizator  będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem       zawodów,
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danychw celach marketingowych

6. Nagrody

 • Za zajęciemiejsca 1-3 zespoły otrzymają puchary,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

7. Obowiązki drużyn i zawodników

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów:

 tel. 608 427 996.

305700