Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

Ostatni halowy turniej piłki siatkowej dorosłych w sezonie 2018/2019.

Ostatni halowy turniej piłki siatkowej dorosłych w sezonie 2018/2019.

Treść

Ostatni halowy  turniej piłki siatkowej dorosłych

w sezonie 2018/2019.

1. Cel turnieju

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play.

2. Organizator

 •  Drużyna „Bociany”

3. Miejsce i termin

 • Hala Widowiskowo – Sportowa w Piwnicznej – Zdroju ul. Krynicka 2,

           22 czerwca (sobota) 2019r. godz. 9:00.

4. Uczestnictwo

 • W turnieju mogą brać udział 6- osobowe zespoły mieszane ( 2 kobiet + 4 mężczyzn) + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety, 25+ mężczyźni, istnieje możliwość odstępstwa od reguły max. dla 1 zawodnika po wcześniejszej konsultacji z organizatorem (zawodnik musi być pełnoletni),
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996  lub osobiście u pana Wojciecha Dominika,
 • Termin zgłoszeń mija 20 czerwca 2019r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik na granicy limitu wiekowego powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datę urodzenia, w razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.
 • Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

Kategoria „Gospodarze” w tej grupie rywalizować będą drużyny z terenu MiG Piwnicznej –Zdrój,

Kategoria „Goście” w tej grupie rywalizować będą drużyny spoza terenu MiG Piwnicznej –Zdrój,

5. System rozgrywek

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,

6. Ustalenia organizacyjne

 • Organizator  będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem       zawodów,
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 •  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych  w celach marketingowych

7. Nagrody

 • Za zajęcie   1 miejsca puchar + niespodzianka  , miejsca 2-3  puchary  + słodki upominek,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

8. Obowiązki drużyn i zawodników

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

9. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów;

 tel. 608 427 996.

 • Bezpośrednio po zakończeniu turnieju organizator zaprasza zawodników na wspólnego grilla który odbędzie się w „WIACIE NA ŚMIGOWSKIM” .Organizator zapewnia kiełbasę, chleb, ketchup, musztardę oraz dla chętnych „napój gazowany”.

 

305698