Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA

Treść

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIWNICZNEJ – ZDRÓJ

 

 

REGULAMIN

 

1. Cele:

 • popularyzacja piłki siatkowej,
 • propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 • popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

 

2. Organizator:

 • Burmistrz Miasta i Gminy w Piwnicznej - Zdroju.

 

3. Termin i miejsce:

 • 06 kwietnia 2019r. (sobota), rozpoczęcie turnieju o godzinie 9.00,
 • Hala Widowiskowo - Sportowa w Piwnicznej – Zdroju.

 

4. Uczestnictwo:

 • w turnieju mogą wziąć udział 6 - osobowe zespoły mieszane (2 kobiety + 4 mężczyzn) + rezerwa,
 • drużyna nie może liczyć więcej, niż 10 zawodników,
 • każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę, 
 • każda drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika.

5. Wiek zawodników:

 •  I kategoria „GOŚCIE” - kobiety 20+, mężczyźni 25+,

w tej grupie rywalizować będą drużyny spoza terenu MiG Piwnicznej - Zdrój.

 • II kategoria „GOSPODARZE”- kobiety 20+, mężczyźni 25+,

w tej grupie rywalizować będą drużyny z terenu MiG Piwnicznej - Zdrój.

 

 • III kategoria „YOUNG” kobiety od 17 lat do 20 lat, mężczyźni od 17 lat do 25lat,
 • Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w turnieju musza posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

 

6. System rozgrywek:

 • w grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zespołów w danej kategorii.
 • zgodnie z przepisami PZPS.

 

7. Zgłoszenia:

 • udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996 lub osobiście u pana Wojciecha Dominika,
 • w zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, liczbę zawodników, imię i nazwisko kapitana oraz numer telefonu kontaktowego,
 • termin zgłoszeń mija 04 kwiecień 2019r. (czwartek).

8. Nagrody:

 • dyplom uczestnictwa dla każdej drużyny,
 •  puchary dla drużyn, które zajmą miejsca 1-3 w danej kategorii.

9. Postanowienia końcowe:

 • sprawy nie objęte regulaminem leżą w gestii Organizatora.
303469