Przejdź do treści
Hala
Przejdź do stopki

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET

Treść

  Turniej piłki siatkowej

z okazji Dnia Kobiet

 

1. Cel turnieju

 • Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej,
 • Integracja społeczna,
 • Rywalizacja w duchu fair play.

 

2. Organizator

 • Restauracja „Pod Kasztanami” oraz Lodziarnia „Magdalenka”

 

3. Miejsce i termin

 • Hala Widowiskowo–Sportowa w Piwnicznej–Zdroju ul.Krynicka 2,

          09 marca (sobota) 2019r. godz. 9:00.

 

3. Uczestnictwo

 • W turnieju mogą brać udział 6-osobowe zespoły mieszane + rezerwa max. 10 osób,
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • Wiek zawodników 20+ kobiety, 25+ mężczyźni,
 • Udział w turnieju należy zgłosić telefonicznie 608 427 996 lub osobiście u pana Wojciecha Dominika
 • Termin zgłoszeń mija 07 marca 2019 r. (czwartek),
 • Drużyna opłaca wpisowe w wysokości 25 zł od zawodnika,
 • Każdy zawodnik powinien posiadać dokument identyfikacyjny stwierdzający jego datę urodzenia. W razie podejrzenia o  nieprzepisowy wiek będzie proszony o przedstawienie dokumentu.
 • W przypadku nieposiadania dokumentu zawodnik zostaje automatycznie zdyskwalifikowany i nie może wystąpić w turnieju.
 • Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

 

Kategoria „Gospodarze” w tej grupie rywalizować będą drużyny z terenu MiG Piwnicznej–Zdrój,

Kategoria „Goście” w tej grupie rywalizować będą drużyny spoza terenu MiG Piwnicznej–Zdrój,

 

 

4. System rozgrywek

 • Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
 • W grupach lub każdy z każdym – w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,

 

 

5. Ustalenia organizacyjne

 • Organizator będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów,
 • Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach,
 • Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosi będą zespoły do nich przydzielone.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych

 

6. Nagrody

 • Za zajęcie miejsca 1 przewidziano jako nagrodę okolicznościowego torta,
 • Dyplomy uczestnictwa dla każdej drużyny,

 

7. Obowiązki drużyn i zawodników

 • Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play”.

 

8. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju,
 • Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora zawodów;

 tel. 608 427 996.

305700